دوره آموزشی مبانی اقتصاد نیلی

5.00 3 رای
رایگان!

در دوره مبانی اقتصاد نیلی چه می آموزیم؟

دوره مبانی اقتصاد نیلی با معرفی مبانی اقتصاد و حوزه اقتصاد خرد و کلان آغاز می شود. سپ

857
رایگان!